Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Naši liječnici
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Adi Pašalić

dr. Adi Pašalić

 • Specijalist oftalmolog
 • Odsjek za refraktivnu kirurgiju Klinike Svjetlost
 • Kontakt: adi.pasalic@svjetlost.hr

Obrazovanje

Doktor Pašalić završio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Sarajevu. Nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od godine dana započinje specijalističku izobrazbu iz oftalmologije 2010. godine pod mentorstvom prof. Nikice Gabrića i prof. Ive Dekaris u Klinici za oftalmologiju Svjetlost. Specijalistički ispit položio je 2014. godine.

U znanstvenom obrazovanju doktor Pašalić završio je poslijediplomski studij „Biomedicine and Health Science“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je u završnoj fazi izrade doktorata na temu „Tretman presbiopije, kirurške procedure na leći vs kirurške procedure na rožnici“.

Područje rada

Dr. Pašalić bavi se prednjim segmentom oka, bolestima rožnice te refraktivnom kirurgijom.

Izvodi operacije laserskog skidanja dioptrije PRK metodom, LASIK metodom s mikrokeratomom te Femtosecond metodom skidanja dioptrije.

Publikacije i istraživanja

U tijeku je završna faza istraživanja tretmana presbiopije u sklopu doktorske disertacije „Tretman presbiopije, kirurške procedure na leći vs kirurške procedure na rožnici“.

Članstvo u udrugama

Od 2009. godine redovni je član sljedećih udruga:
 • Hrvatsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (CSCRS)
 • Europsko društvo za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS)
 • Europska asocijacija očnih banaka (EEBA)

Sudjelovanja na kongresima

 • Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery – CSCRS 2005.-2015. 
 • TRENDS IN GLAUCOMA: SURGICAL & MEDICAL MEETING, IMO, Barcelona 2014
 • ECLSO, European Contact Lens And Ocular Surface Congress , Budapest 2004, München 2013, Izmir 2015
 • The Annual Meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), Denver 2015

Glavne publikacije

Koautor je više radova u znanstvenim publikacijama, a radove je prezentirao i na godišnjim kongresima Hrvatskog udruženja za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju.

Godine 2012. osvojio Nagradu Zaklade profs. drs. Ljiljane Zergollern i Krešimira Čupaka za najbolji rad mladih oftalmologa. 
 • Efficacy and safety of iris supported phakic lenses (Verisyse) for treating moderately high myopia;Ahmedbegovic Pjano M, Alikadic-Husovic A., Griševic S, Pašalic A, Pidro A, RATKOVIC M, Bohac M, Gabric N, Gojak R; Med Glas, 2016. Feb.
 • Dekaris I, Pauk M, Drača N, Pašalić A, Gabrić N. Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty – Is a Thinner Donor Lamella the Better Choice? J Transplant Technol Res S2:004, 2012.
 • N. Drača, A. Čović, M. Pauk, A. Pašalić, and I. Dekaris. 1-Year Follow-up Study of Endothelial Cell Density Loss after Penetrating Keratoplasty.Coll Antropol. 2011 vol 35, 11-13.
 • I. Mravičić, N. Gabrić, A. Pašalić, V. Glavota, N. Drača. Surgical Treatment of Residual Esotropia.Coll Antropol. 2011 vol 35, 299-302.
 • N. Filipović-Broćeta, N. Todorović, V. Petrović, S. Savić, K. Stanetić, M. Šukalo, R. Tepić, D. Atijas, B. Janjić, S. Curić, Z. Klarić, E. Černi-Obralija, G. Pivić, A. Zalihić, Z. Jatić, A. Kečo, M. Mioković, A. Bajraktarević, O. Batić-Mujanović, A. Brković, S. Herenda, S. Selmanović, A. Alić, L. Gavran, I. Gledo, S. Prasko, J.Geddes, G. Gray, A. Pašalić, G. Hodgetts. Vještine kliničke procijene, poglavlje VII, VIII, IX.