Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr

Novosti

Aktualna događanja i novosti Klinike Svjetlost

Natječaj za tri specijalizacije iz oftalmologije

Natječaj za tri specijalizacije iz oftalmologije
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost primit će 3 specijalizanta/ice iz oftalmologije i omogućiti im uvjete profesionalnog razvoja u skladu s najvišim standardima struke. Prijave do 24.1. 2019.
Zagreb, 14. siječanj 2019. - Završili ste medicinski fakultet, položili stručni ispit i u potrazi ste za specijalizacijom? Želite postati dio tima najveće očne klinike u Jugoistočnoj Europi? Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost primit će 3 specijalizanata iz oftalmologije i omogućiti im uvjete profesionalnog razvoja u skladu s najvišim standardima struke. Želite učiti i razvijati se zajedno s nama? Javite se na
 
 

N A T J E Č A J

Za specijalizaciju iz oftalmologije– 3 izvršitelja (m/ž), Zagreb

Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 • završen Medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) Hrvatska liječničke komore
 • aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu za potrebe struke, poželjno poznavanje još jednog jezika
 • poznavanje rada na računalu
 • organizacijske vještine
 • osoba orijentirana pacijentima, točna, odgovorna, profesionalna
 • sklonost timskom radu
 • komunikativnost 

Za prijavu treba dostaviti:
 
 • Prijavu na natječaj specijalističkog usavršavanja, adresu stanovanja, elektronsku adresu i broja telefona,
 • Životopis,
 • Presliku domovnice ili druge potvrde o državljanstvu pristupnika,
 • Presliku diplome,
 • Presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • Presliku odobrenja za samostalan rad,
 • Presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
 • Presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija (ako je pristupnik studirao na više fakulteta ova se dokumentacija dostavlja za svaki pojedini fakultet),
 • Presliku nagrada za vrijeme studija,
 • Presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, ako ga je pristupnik upisao,
 • Popis i preslike objavljenih radova s područja struke, ako pristupnik ima takvih radova, s naznakom o tome da li je rad objavljen u indeksiranim časopisima cc, sci, ssci (i kojim), da li je rad objavljen „inextenso“, odnosno da li se radi o ostalim radovima i sažecima te da li je pristupnik prvi autor ili koautor rada,
 • Ako je pristupnik radio ili radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi:
  • Presliku svih ugovora o radu i
  • Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja. Elektronički zapismora biti izdan za vrijeme trajanja ovoga natječaja. 


Prijava mora biti potpisana, a ostala tražena dokumentacija dostavljase u neovjerenim preslikama.

Prijave s traženim podacima i potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Specijalnoj Bolnici „Svjetlost“, Zagreb, Henizelova 39, poštom ili osobnom dostavom na 6 kat Specijalne bolnice „Svjetlost“, s naznakom „Natječaj za specijalizaciju“ ili elektroničkom poštom na tajnica@svjetlost.hr u roku od 14 dana od dana objave natječaja.

Nevaljane, odnosno nepravodobne, nepotpune ili nepotpisane prijave neće se razmatrati.

Obavijest o terminima razgovora s pristupnicima biti će javljeni pristupnicima putem telefona ili elektroničke pošte.
Sa izabranim pristupnicima će se sklopiti ugovor o radu, uz probni radu trajanju od šest mjeseci i uz zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

 

 
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost