Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Naši zaposlenici
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Medicinsko osoblje
Melita Kadić - Glavna sestra Klinike
Melita Kadić - Glavna sestra Klinike
Ančica Živković - Glavna sestra operacijskog bloka
Ančica Živković - Glavna sestra operacijskog bloka
Jurica Jagić - Operacijski blok
Jurica Jagić - Operacijski blok
Antonija Brzović - Operacijski blok
Antonija Brzović - Operacijski blok
Ancila Prlić - Operacijski blok
Ancila Prlić - Operacijski blok
Marko Mioković - Operacijski blok
Marko Mioković - Operacijski blok
Danijela Ban Sučec - Operacijski blok
Danijela Ban Sučec - Operacijski blok
Jelena Radošević - Operacijski blok
Jelena Radošević - Operacijski blok
Danijela Vuletić - Odsjek za retinu
Danijela Vuletić - Odsjek za retinu
Ljubica Tušek Knežević - Odsjek za retinu
Ljubica Tušek Knežević - Odsjek za retinu
Tajana Valter - Odsjek za retinu
Tajana Valter - Odsjek za retinu
Marina Bukal Goldašić - Odsjek za retinu
Marina Bukal Goldašić - Odsjek za retinu
Marija Dragaš - Odsjek za kataraktu
Marija Dragaš - Odsjek za kataraktu
Marinela Pavlin - Odsjek za kataraktu
Marinela Pavlin - Odsjek za kataraktu
Emil Havala - Odsjek za kataraktu
Emil Havala - Odsjek za kataraktu
Nikolina Fulir Struški - Odsjek za kataraktu
Nikolina Fulir Struški - Odsjek za kataraktu
Sunčana Kovačić - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Sunčana Kovačić - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Krunoslav Jagarić - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Krunoslav Jagarić - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Snježana Gugec - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Snježana Gugec - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Marko Sesar - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Marko Sesar - Odsjek za refraktivnu kirurgiju i rožnicu
Maja Jurec - Stacionar
Maja Jurec - Stacionar
Ivana Stantić - Stacionar
Ivana Stantić - Stacionar
Ured ravnatelja
mr.sc. Boris Sruk, dipl.oec. - Poslovni direktor
mr.sc. Boris Sruk, dipl.oec. - Poslovni direktor
Igor Radin-Mačukat - Asistent za IT
Igor Radin-Mačukat - Asistent za IT
Tomislav Lacović - Asistent za marketing
Tomislav Lacović - Asistent za marketing
Armina Trakić - Računovodstvo i financije
Armina Trakić - Računovodstvo i financije
Kristina Bucić - Računovodstvo i financije
Kristina Bucić - Računovodstvo i financije
Monika Bračić - Tajnica uprave
Monika Bračić - Tajnica uprave
Daniela Bumber Jelčić - Tajnica uprave
Daniela Bumber Jelčić - Tajnica uprave
Centar za naručivanje
Ariana Klier - Centar za naručivanje
Ariana Klier - Centar za naručivanje
Iva Halić - Centar za naručivanje
Iva Halić - Centar za naručivanje
Matija Palijan - Centar za naručivanje
Matija Palijan - Centar za naručivanje
Sanja Šimunčić - Centar za naručivanje
Sanja Šimunčić - Centar za naručivanje
Nino Vuković - Centar za naručivanje
Nino Vuković - Centar za naručivanje
Ana Zeba - Centar za naručivanje
Ana Zeba - Centar za naručivanje
Simon Corazza - Centar za naručivanje
Simon Corazza - Centar za naručivanje