Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

Naručivanje za preglede

Usluge
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Cjenik

Usluga Cijena 
Pregled za operaciju mrene 800,00 kn
   
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom monofokalne akrilatne intraokularne leće 9.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom monofokalne asferične intraokularne leće 10.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom monofokalne torične intraokularne leće 11.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom multifokalne intraokularne leće (dodatak +4 dioptrije) 12.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom multifokalne intraokularne "LOW-ADD" leće 14.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom multifokalne intraokularne leće (dodatak+3 dioptrije) 14.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom trifokalne intraokularne leće 14.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom Symfony intraokularne leće 14.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom multifokalne torične intraokularne leće 14.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom trifokalne torične intraokularne leće 15.000,00 kn
Operacija mrene ultrazvukom (PHACO) s ugradnjom Symfony torične intraokularne leće 15.000,00 kn
   
YAG laser kapsulotomija 500,00 kn
Operacija čišćenja priraslica oka (sinehioliza) 2.000,00 kn
Operacija - prednja vitrektomija 4.000,00 kn
Operacija ispiranja lećnih masa 5.000,00 kn
Operacija odstranjivanja intraokularne leće 6.000,00 kn
Operacija repozicije intraokularne leće 6.000,00 kn
Operacija rekonstrukcije zjenice (pupiloplastika) 10.000,00 kn