Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Naši liječnici
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Doria Gabrić

dr. Doria Gabrić

 • Specijalist oftalmolog
 • doria.gabric@svjetlost.hr​

Obrazovanje

Dr. Doria Gabrić osnovno i srednjoškolsko obrazovanje je završila u Metkoviću 2012. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2018. godine pod mentorstvom doc.dr.sc. Jelene Marušić obranivši temu “Učestalost manjka vitamina D i povezanost s hormonskim parametrima u pacijentica liječenih metodama potpomognute oplodnje”. 
Tijekom studija sudjeluje u radu studentske udruge CroMSIC, te pohađa studentske kongrese. Bila je demonstrator na katedri za Propedeutiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
2019. godine nakon završenog pripravničkog staža položila je državni ispit te započinje specijalizaciju iz Oftalmologije i optometrije u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikice Gabrića.
U kolovozu 2023. godine, položivši specijalistički ispit, postaje specijalistom oftalmologije i optometrije.
Aktivno sudjeluje u brojnim domaćim i inozemnim kongresima, a u svakodnevnom radu se posvetila kirurgiji i bolestima prednjeg segmenta oka.

Područje rada

Opća oftalmologija, prednji očni segment, kirurgija prednjeg očnog segmenta.

Publikacije i istraživanja

 • Treatment of Total Limbal Stem Cell Deficiency with Autologous Ex Vivo Cultivated Limbal Epithelial Stem Cell Graft. Dekaris I, Tominac-Trcin M and Gabric D.  RAD CASA - Medical Sciences. 46-47=537 (2019): 3-8 DOI: 10.21857/yl4okf3ql9.
 • Predictability of the Achieved Lenticule Thickness in Keratorefractive Lenticule Extraction for Myopia Correction; Bohac M, Mateja Jagic. Refractive Surgery. Intechopen; 2022.
 • Bohac M, Biscevic A, Ahmedbegovic-Pjano M, Jagic M, Gabric D, Lukacevic S, Mravicic I. Management of Post-LASIK Ectasia. Mater Sociomed. 2023 Mar;35(1):73-78. doi: 10.5455/msm.2023.35.73-78. PMID: 37095881; PMCID: PMC10122526.

Sudjelovanje na kongresima

 • 9th International CXL Experts’ Meeting;
 • 14. kongres Hrvatskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (CSCRS);  
 • 40th ESCRS Summer meeting; 41st European society of cataract and refractive surgery (ESCRS) Summer meeting;
 • 27th ESCRS Winter meeting;
 • 10th Ljubljana refrecitve surgery meeting;
 • 21. Kongres Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva (HOOD)