Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Novosti
Aktualna događanja i novosti Klinike Svjetlost
Kongres Američkog udruženja liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (ASCRS)

Kongres Američkog udruženja liječnika za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (ASCRS)

Na Kongresu Američkog udruženja liječnika za kirurgiju katarakte I refraktivne kirurgije (ASCRS) koji je održan u Las Vegasu u srpnju 2021. godine, sudjelovali su dr.Ivan Gabrić i dr. Krešimir Gabrić.
saznajte više