Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Novosti
Aktualna događanja i novosti Klinike Svjetlost
[UPOZORENJE]

[UPOZORENJE]

Stručnost i ime profesora Nikice Gabrića koristi se bez dopuštenja i lažno. Profesor kao ni ostali liječnici Klinike Svjetlost NE koriste proizvod sa slike u liječenju te ga nikako NE preporučuju za kupovinu.
saznajte više