Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Novosti
Aktualna događanja i novosti Klinike Svjetlost

U privatnom zdravstvu u središtu je pacijent, a ne liječnik

U privatnom zdravstvu u središtu je pacijent, a ne liječnik
Konkurencija privatnog zdravstva javnom je motivirajuća i potiče reforme. Konkurencija povećava kvalitetu usluge i vodi snižavanju cijena i racionalizaciji bespotrebnih troškova koje javno zdravstvo gomila, rekao je prof. Gabrić na konferenciji Zdravstveni razvojni turizam u Portorožu.
Portorož, 9.3.2017. - Javno zdravstvo neće se mijenjati na bolje ukoliko nema konkurenciju u privatnom zdravstvu, poruka je predavanja prof. Nikice Gabrića održanog na Zdravstvenom razvojnom forumu. Ovogodišnja konferencija održala se po četrnaesti put, s temom menadžemnta i vođenja u zdravstvu, a okupila je tridesetak eminetnih predavača s područja upravljanja u zdravstvu iz Slovenije i Hrvatske te stotinjak sudionika.

“Konkurencija privatnog zdravstva javnom je motivirajuća i potiče reforme. Konkurencija povećava kvalitetu usluge i vodi snižavanju cijena i racionalizaciji bespotrebnih troškova koje javno zdravstvo gomila, rekao je prof. Gabrić, osnivač prve privatne očne bolnice u regiji. Govoreći o odnosu privatnog i javnog zdravstva naglasio je i kako već sada treba priznati da javni novac koji se izdvaja za zdravstvo i u Hrvatskoj i u Sloveniji nije dovoljan za razinu prava koju države proklamiraju. “Moramo osvijestiti činjenicu da ćemo, ukoliko želimo veću razinu zdravstvene zaštite od one koju sada imamo, sami morati preuzeti veću odgovornost a to znači i veću participaciju u troškovima”, dodao je.

Kao glavne razlike privatnog u odnosu na javno zdravstvo naveo je odnos prema pacijentima i odgovornost. “Kod nas je u središtu pacijent, a ne liječnik, i cijeli je sustav podređen pacijentu”, rekao je Gabrić. Govoreći o upravljanju u zdravstvu naglasio je važnost upravljačkih kvalifikacija. “To da je netko dobar liječnik specijalist nije nikakva garancija da će biti dobar ravnatelj klinike ili bolnice. Za to su potrebna dodatna znanja i sposobnosti koje većina liječnika koje politika postavlja na funkcije nema” pojasnio je.

“Budućnost privatnog zdravstva na ovim prostorima je u udruživanju onih koji su konkuretni jer će nam vrlo brzo na vrata pokucati strane zdravstvene korporacije, a mali pružatelji usluga nažalost bi mogli doživjeti sudbinu malih dućana kada su se otvorili trgovački centri”, zaključio je prof. Nikica Gabrić.