Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
O nama
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Garancija kvalitete


Temeljem definirane vizije koja glasi: "Biti vodeća oftalmološka klinika u regiji uz cijene prihvatljive korisniku i vlasniku, korištenjem najsuvremenijih dostignuća u medicini, naročito u oftalmologiji", Ravnatelj Specijalne bolnice za oftalmologiju „Svjetlost“ donosi sljedeću odluku:

POLITIKU KVALITETE

Mi prihvaćamo da su glavne vrijednosti koje definiraju parametre kvalitete u našoj klinici: dostojanstvo i zadovoljstvo ljudi, izbor i privatnost, dostupnost vrhunskoj zdravstvenoj zaštiti, učinkovitost i efikasnost naših djelatnika i odjela.

Čvrsto vjerujemo da su:
  • Pristup orijentiran prema pacijentima;
  • Profesionalna kompetencija i etika;
  • Profesionalna odgovornost;
  • Sustavni pristup svim djelatnostima;
  • Procesni pristup u rješavanju važnijih problema;
  • Timski rad;
  • Pravilan odnos prema našim dobavljačima;
  • Efikasno vođenje svih odjela klinike
preduvjet za ukupno poboljšanje kvalitete naših usluga i zdravstvene zaštite naših pacijenata.

Uvjereni smo da su profesionalna odgovornost i odgovornost menadžmenta obveza koja vodi poboljšanju kvalitete naših usluga, uz pozitivnu stimulaciju, korištenje informacija, stručnu edukaciju te kompetenciju i etiku svih zaposlenika u našoj očnoj klinici.

Specijalna bolnica za oftalmologiju „Svjetlost“ će u suradnji s Ministarstvom zdravstva i drugim institucijama raditi na stalnom poboljšanju i unaprjeđenju postojećih usluga koje će se temeljiti u nabavci suvremene opreme, specijalizaciji i subspecijalizaciji mladih inventivnih kadrova, uređenju adekvatnih radnih prostora te u proširenju kliničkih aktivnosti, a što će biti u skladu sa stvarnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima naših pacijenata.

U svim segmentima našeg djelovanja na razini smo vrhunskih svjetskih zdravstvenih ustanova kako bi se postigla poslovna izvrsnost i vrhunska kontinuirana medicinska skrb. Preduvjeti za to su integrirani informacijski sustavi, vrhunska interna i eksterna edukacija svih djelatnika, visoka svijest i etika, poštivanja prava pacijenata na točnu informaciju o prognozi, modalitetima liječenja i rizicima te suvremena logistička podrška svim procesima u klinici.


RAVNATELJ 
Prof.dr.sc. Nikica Gabrić