Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Naši liječnici
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Mateja Jagić

dr. Mateja Jagić

  • Specijalist oftalmolog
  • Odsjek za refraktivnu kirurgiju Klinike Svjetlost
  • mateja.jagic@svjetlost.hr

Obrazovanje

Dr. Mateja Jagić završila je  Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku 2011. godine. Nakon završenog pripravničkog staža u Zagrebu, od 2013.- 2017. odradila je specijalizaciju iz oftalmologije u Klinici Svjetlost u Zagrebu pod mentorstvom prof. Ive Dekaris.

Područje rada

Primarno se bavi prednjim segmentom oka: refraktivnom kirurgijom i bolestima rožnice.

Članstvo u udrugama

Članica Hrvatskog društva za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery - CSCRS)
Članica European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS)
Članica europske asocijacije očnih banaka (EEBA)
Članica organizacijskog odbora Znanstvenog simpozija "Novosti u operaciji katarakte"

Sudjelovanja na kongresima

Croatian Society of Cataract and Refractive Surgery (CSCRS) 2011.-2015. godine
European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) 2012.-2015. godine
EEBA - European Eye Bank Association kongres, Zagreb, 2013. godine
SEEOS -  South East European Ophthalmological Society kongres, Bukurešt, 2014. godine 

Publikacije i istraživanja

Koautor je više radova u znanstvenim publikacijama te redovno prezentira radove na godišnjim kongresima Hrvatskog i Europskog udruženja za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju (CSCRS, ESCRS).

Glavne publikacije

  • Ocular aberrations and corneal thickness-intraocular pressure relationship one year after laser in situ keratomileusis (LASIK) enhancement with an aspheric ablation profile. Bohac M, Anticic M, KONCAREVIC M, Biscevic A, Cerovic V, Gabric N, Patel S. Clin Exp Ophthalmol 2015.
  • Comparison of Wavelight Allegretto Eye-Q and Schwind Amaris 750S excimer laser in treatment of high astigmatism. Bohac M, Biscevic A, KONCAREVIC M, Anticic M, Gabric N, Patel S. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014; 114(1):62-68.
  • Vector analysis of astigmatism before and after LASIK: a comparison of two different platforms for treatment of high astigmatism. Biscevic A, Bohac M, KONCAREVIC M, Anticic M, Dekaris I, Patel S,Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Dec;253(12):2325-33.