Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Naši liječnici
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.
dr. Srđan Bartulić

dr. Srđan Bartulić

Specijalist anesteziologije i reanimatologije

Obrazovanje

Dr. Srđan Bartulić je nakon dvije godine opće gimnazije u Sisku i Samoboru  1994. godine završio dvije godine programa Međunarodne mature (IB - International Baccalaureate) na XV gimnaziji (MIOC) u Zagrebu. 2001. je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te je nakon jednogodišnjeg staža i položenog državnog ispita radio kao obiteljski liječnik i kao liječnik u HMP od 2003 – 2005. godine.

Od 2004. godine aktino sudjelovao na promicanju i edukaciji u sklopu projekta Hrvatskog trauma sustava kao instruktor hrvatskog ogranaka međunarodne organizacije ITLS (International Trauma Life Support) pri HGSS-u.

2005. započinje specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u OB „Dr Ivo Pedišić” u Sisku. Dio specijalizacije odradio je u Velikoj britaniji – Manchester Royal Infirmary, Manchester, UK i Royal United Hospital, Bath, UK.

Specijalistički ispit je položio 2009, nakon čega je proveo još godinu na daljnjoj edukaciji u Velikoj Britaniji – Manchester Royal Infirmary (MRI), Manchester, UK.

2010. se vraća u OB „Dr Ivo Pedišić” u Sisku gdje radi na mjestu specijaliste anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.

2019. položio subspecijalistički ispit iz intenzivne medicine.

Od 2022. radi na mjestu anesteziologa u Klinici Svjetlost, Zagreb.

Područje rada

Opće lokalne, lokalno potencirane i regionalne anestezije kod operacija prednjeg i stražnjeg segmenta oka u djece i odraslih.