Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Novosti
Aktualna događanja i novosti Klinike Svjetlost

XXXII godišnji sastanak udruženja očnih banaka

XXXII godišnji sastanak udruženja očnih banaka
Prof.dr.sc. Iva Dekaris, predsjednica Europskog udruženja očnih banaka (EEBA), svečano je otvorila  XXXII godišnji sastanak udruženja očnih banaka održan u Hannoveru.
Prof.dr.sc. Iva Dekaris, predsjednica Europskog udruženja očnih banaka (EEBA), svečano je otvorila  XXXII godišnji sastanak udruženja očnih banaka održan u Hannoveru (Njemačka) 16.-18.1.2020., a tome stručnome skupu, kao članica znanstveno-stručnog odbora, predsjedovala je stručnom programu, sudjelovala u probiru radova prikazanih na skupu, te bila članica žirija za izbor najboljeg znanstveno-stručnog rada koji je ove godine pripao grupi istraživača sa Sveučilišta u Aachenu (Njemačka) koja istražuje mogućnost in vitro uzgoja endotelnih stanica rožnice.
Pored toga je vodila i „radne skupine – tzv. workshope“ u kojima je na praktičnim primjerima učila svoje kolege kako prepoznati i liječiti različite bolesti rožnice, te koje su donorske rožnice najpodobnije za određenog primatelja transplantata rožnice.
Na skupu je prisustvovalo preko 300 liječnika i tehničara-očnih bankara iz svih Europskih zemalja te iz Amerike, Australije, Novog Zelanda, Afrike i Indije.

Na skupu su se, glede očnog bankarstva i transplantacije rožnice, dodatno educirala još dva liječnika Svjetlosti: dr.sc. Maja Pauk-Gulić i dr. Adis Pašalić.

Na spomenutom sastanku dogovoreno je da će se prof. Iva Dekaris, kao vodeća osoba europskog očnog bankarstva (a u ime Upravnog vijeća EEBA-a), idućeg mjeseca aktivno uključiti u rad Europske komisije radi donošenja novog pravnog akta glede načina prikupljanja i uporabe rožničnog donorskog tkiva u Europi.