Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Blog
Kako postići i očuvati dobar vid u svakoj životnoj dobi? Čitajte savjete naših oftalmologa i predložite nam teme o kojima želite znati više.

Kako liječimo bolesti žute pjege ili makule?

Kako liječimo bolesti žute pjege ili makule?
Produljenjem prosječnog životnog vijeka imamo sve više pacijenata s bolesnom žutom pjegom. Uz to, i moderan način života sve češće dovodi do razvoja dijabetesa, time i do oboljenja žute pjege.
Žuta pjega ili makula je dio očne pozadine zahvaljujući kojem imamo mogućnost preciznog vida. To nam omogućuje da čitamo, promatramo detalje, uočavamo pojedinosti u prirodi. Promjer žute pjege je 5,5 milimetara. Taj mali dio oka daje nam toliko informacija tako da bolesti koje ugrožavaju žutu pjegu doživljavamo kao veliki problem. U današnje vrijeme kada se životna dob znatno produljila, imamo sve više i više pacijenata s bolesnom žutom pjegom. Osim toga i moderan način života koji sve češće dovodi do razvoja dijabetesa može dovesti do oboljenja žute pjege.
 

Dijagnostika bolesti žute pjege ili makule

Makula ima visoku potrebu za energijom jer ima najveću koncentraciju fotoreceptora - stanica koje pretvaraju svjetlost u elektični impuls. Upravo je stoga i najosjetljivija na poremećaje u metabolizmu. I vrlo male promjene u žutoj pjegi mogu značajno smetati za normalan vid. Danas postoje moderni dijagnostički aparati koji mogu prikazati i najsitnije detalje žute pjege.

Optička koheretna tomografija (OCT snimanje) daje nam uvid u strukturu svih slojeva žute pjege. Postupak snimanja je kratak i bezbolan. Usporedbom snimki prije i poslije terapijskih postupaka možemo lako pokazati koliko je terapija uspješna.
 
Jedna od najnovijih dijagnostičkih metoda je OCT angiografija - prikaz sitnih krvnih žila u žutoj pjegi bez potrebe za intravenoznim davanjem kontrasta u cirkulaciju. Pomoću ove metode u par sekundi imamo informaciju o stanju mikrociruklacije u samoj žutoj pjegi. Naime, kod dijabetesa stradavaju sitne krvne žilice i samim time odumiru fotoreceptori u žutoj pjegi, a time i oštrina vida slabi.
 

Anti-VEGF terapija injekcijama

Nekada su se bolesti žute pjege mogle samo promatrati. Nije bilo osobito učinkovitog načina liječenja. U današnje vrijeme imamo puno više terapijskih mogućnosti. To su prije svega anti-VEGF (eng. anti- Vascular Endothelial Growth Factor) lijekovi koji su prisutni nešto više od 10 godina. Primjenom anti-VEGF injekcija (Eylea, Lucentis, Avastin) u oko može se postići značajno poboljšanje vidne oštrine, kako kod starosne degeneracije žute pjege tako i kod komplikacija vezanih uz dijabetes i ostale krvožilne bolesti mrežnice (npr. tromboza centralne retinalne vene).
 

Laserska terapija žute pjege

Kod krvožilnih blesti žute pjege može se primjenjivati i laserska terapija. Za razliku od nekadašnjeg konvencionalnog lasera danas imamo mogućnost puno blažeg lasera koji ne ostavlja ožiljke, te je idealan za liječenje žute pjege – tzv. endpointmanagement. Od nedavno, u Klinici Svjetlost koristimo i najmoderniji laser za fotokoagulaciju mrežnice, Pascal Synthesis. Prednost Pascal lasera je i u većoj preciznosti i efikasnosti, laser omogućuje puno više „pečata“ u kratkom intervalu, a terapija je za pacijente znantno manje bolna. Potreban je manji broj tretmana i dolazaka u kliniku.
 

Operacija očne pozadine - vitrektomija

Određene bolesti žute pjege posljedica su anatomskih promjena koje imaju za posljedicu slabiju funkciju žute pjege što pacijent primjećuje kao slabljenje vidne oštrine. Takve bolesti se liječe operativnim zahvatom koji se zove vitrektomija. U slučaju postojanja membrana na žutoj pjegi, rupture (rupice) ili trakcije na žutu pjegu jedini način je da se operativnim putem uklone membrane i da se stvore što povoljniji anatomski odnosi kako bi se funkcija žute pjege oporavila.

 

Zanima Vas ovakav sadržaj? Prijavite se na naš newsletter.

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja: