Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr

Europska unija

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Istraživanje i razvoj dvije inovativne usluge - dijagnosticiranje i liječenje okularne neuropatije

PODACI O PROJEKTU

Korisnik: Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Heinzelova ulica 39, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 12.684.248,97 kn

Bespovratna sredstva: 5.661.881,01 kn

Vrijeme provedbe: 01.08.2020 - 01.02.2023.

Opis projekta: Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost provodi projekt „Istraživanje i razvoj dvije inovativne usluge - dijagnosticiranje i liječenje okularne neuropatije“, svrha kojeg je povećanje konkurentnosti Svjetlosti na domaćem i inozemnom tržištu kroz jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje i razvoj. Provedba projekta će, ukoliko se tako potvrdi razvojno-istraživačkim aktivnostima, rezultirati s 2 inovativne medicinske usluge u S3 tematskom području „Zdravlje i kvaliteta života“ (Early Ocular Neuropathy Screening i Early Ocular Neuropathy Treatment), a što će posljedično utjecati na povećanje prihoda od prodaje i izvoza Svjetlosti te zapošljavanje tri nova djelatnika.

Ciljevi i rezultati projekta: Cilj projekta je povećanje konkurentnosti Svjetlosti na domaćem i inozemnom tržištu kroz jačanje poduzeća primjenom istraživanja i inovacija. Svrha projekta je razvoj 2 medicinska protokola - rana dijagnostika i pravovremeno liječenje perifernih neuropatskih bolesti. Očekivani rezultat projekta su 2 nove inovativne usluge unutar IRI teme „Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike“ u sklopu TP „Zdravlje i kvaliteta života“, zaštićene u području IV i predstavljene javnosti

Promicanje ravnopravnosti i

jednakih mogućnosti: Specijalna bolnica Svjetlost podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Ivan Gabrić, ivan.gabric@svjetlost.hr , + 385 1 7775 656

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Heinzelova ulica 39, Zagreb