Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Naručivanje za preglede

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Europska unija
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Komercijalizacija inovativne usluge Cornea Lux

PODACI O PROJEKTU

Korisnik: Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Heinzelova ulica 39, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 9.946.204,98 kn

Bespovratna sredstva: 3.866.944,99 kn

Vrijeme provedbe: 01.07.2020 - 01.01.2022.

Opis projekta: Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost provodi projekt „Komercijalizacija inovativne usluge Cornea Lux“, svrha kojeg je kroz ulaganje u inovacije poslovnih procesa, primarno unaprjeđenje postojećeg procesa Prijema i otpusta pacijenata i implementaciju potpuno novog procesa Pružanja inovativne usluge Cornea Lux omogućiti komercijalizaciju inovativne oftalmološke usluge Cornea Lux.

Ciljevi i rezultati projekta: Svrha predloženog projekta je komercijalizacija inovativne usluge Cornea Lux kroz provedbu inovacije poslovnih procesa u Specijalnoj bolnici Svjetlost.

Projekt će rezultirati 1 novom uslugom u S3 području „Zdravlje i kvaliteta života“, povećanjem prihoda od prodaje i povećanjem broja zaposlenih.

Promicanje ravnopravnosti i

jednakih mogućnosti: Specijalna bolnica Svjetlost podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Ivan Gabrić, ivan.gabric@svjetlost.hr , + 385 1 7775 656

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Heinzelova ulica 39, Zagreb