Klinika Svjetlost

Hvala! Vaš zahtjev je zaprimljen. Uskoro ćemo Vas kontaktirati.

Naručite se za pregled online

PRIVOLA za obradu osobnih podataka u svrhu naručivanja:

Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Službenik za zaštitu osobnih podataka:


voditelj@svjetlost.hr
Europska unija
Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost vodeća je oftalmološka ustanova u regiji koja pruža kompletnu uslugu.

Povećanje konkurentnosti i unaprjeđenje poslovanja Specijalne bolnice SVJETLOST implementacijom IKT-a

PODACI O PROJEKTU

Korisnik: Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost

Heinzelova ulica 39, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 1.839.475,00 kn

Bespovratna sredstva: 994.565,00 kn

Vrijeme provedbe: 15.12.2019 - 15.06.2021.

Opis projekta: Specijalna bolnica Svjetlost će kroz provedbu projekta „Povećanje konkurentnosti i unaprjeđenje poslovanja Specijalne bolnice SVJETLOST implementacijom IKT-a“ implementirati četiri nova softverska sustava čime će unaprijediti i optimizirati poslovne procese u sklopu devet poslovnih funkcija unutar organizacije. Projekt će doprinijeti učinkovitijoj organizaciji tijeka rada, kvalitetnijem izvještavanju te poboljšanju interakcije s klijentima i poboljšanju položaja klinike na tržištu.

Ciljevi i rezultati projekta: Cilj projekta je objediniti kompletnu komunikaciju s postojećim i budućim pacijentima (telefon, društvene mreže, mail), medicinsko – financijsko – administrativni dio obrade pacijenta te dijagnostičke procese kroz modernu IT platformu dostupnu sa svih lokacija, na svim uređajima na siguran način, odnosno postići to da se Svjetlost može nazvati „BOLNICA BEZ PAPIRA“.

Projekt će rezultirati povećanje prihoda od prodaje i izvoza, povećanjem broja zaposlenih, smanjenjem broja propalih termina te povećanjem broja stalnih pacijenata.

Promicanje ravnopravnosti i

jednakih mogućnosti: Specijalna bolnica Svjetlost podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Ivan Gabrić, ivan.gabric@svjetlost.hr , + 385 1 7775 656

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

https://opzo-opkk.hr/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost poduzeća Specijalna bolnica za oftalmologiju Svjetlost, Heinzelova ulica 39, Zagreb